Informacje ogólne

Projekt pn. Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie w porozumieniu z Gminnym Zarządem Oświaty w Nysie.

Projekt realizowany jest w latach 2018 - 2020 w ramach dwóch edycji: pierwszej w roku szkolnym 2018/19 i drugiej w roku szkolnym 2019/2020.

W każdej edycji mogą wziąć udział dzieci z publicznych szkół podstawowych Gminy Nysa zgodnie z podziałem na grupy wiekowe:

Placówki objęte projektem pn. „Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców” to:

Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wyjazdów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

Zajęcia odbywać się będą w soboty, zgodnie z harmonogramem projektu.

Ponadto, w ramach projektu rodzice dzieci w wieku szkolnym będą mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach podnoszących kompetencje wychowawcze oraz społeczne. Warsztaty skierowane do grupy 12 rodziców w ramach jednej edycji obejmować będą 5 spotkań. Temat warsztatów: „Jak mówić, aby dzieci nas słuchały, jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły”.

Aktualności


Ważny komunikat

Ze smutkiem jesteśmy zmuszeni poinformować Państwa, że w ślad za dzisiejszymi wytycznymi Rządu RP z dniem jutrzejszym tj. 24.10.2020 wstrzymujemy zajęcia w ramach projektu POWER „Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców”.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco. Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy Państwu dużo zdrowia.


Ważny komunikat

W związku z działaniami podjętymi przez JM Rektora PWSZ w Nysie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 zajęcia w ramach projektu POWER Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców zostały zawieszone do odwołania.

Szczegółowa informacja oraz treść zarządzenia JM Rektora:
https://arc.pans.nysa.pl/?p=1&ak=1,8050,0

O wznowieniu zajęć zostaną Państwo poinformowani mailowo tuż po otrzymaniu zgody JM Rektora PWSZ w Nysie, jak również taka informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu.


Wycieczka do Hydropolis

Dnia 31.01.2020 odbył się wyjazd do Centrum Nauki o Wodzie – Hydropolis uczestników projektu POWER Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców realizowanego przez PWSZ w Nysie. Podczas wycieczki młodzi studenci NUMO obejrzeli wystawę podzieloną na strefy tematyczne, z których każda przedstawiała wodę z innego ujęcia, tj. planeta wody, stany wody, głębiny, człowiek i woda, miasto i woda oraz historia inżynierii wodnej. Technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe sprawiły, że wizyta w Hydropolis była dla wszystkich bardzo ciekawa i niezwykle pouczająca. Pokazała wodę z różnych, fascynujących perspektyw.
Ponadto ważnym elementem wycieczki były warsztaty pn. Pachnące farbki, podczas których uczniowie dowiedzieli się jak otrzymać barwniki z dostępnych w kuchni naturalnych składników. Następnie użyli ich do stworzenia niecodziennych farbek, które pozwoliły na stworzenie obrazków 3D. Starsi uczestnicy podczas warsztatów pn."Harry Krakers" o nazwie czego składa się i jak działa układ pokarmowy człowieka? Jak długie jest jelito? Uczniowie śladami Harrego Krakersa będą poznawać kolejne etapy trawienia i budowę ludzkiego ciała. Uczestnicy projektu w Hydropolis w fascynujący sposób poznali znaczenie wody dla człowieka. Wyjazd łączył walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Pokazał procesy, w których bierze udział woda - od funkcji pełnionych w ciele człowieka, po prądy oceaniczne, które kształtują klimat na Ziemi.


Wycieczka do Hydropolis

Wyjazd do Centrum Nauki o Wodzie — Hydropolis odbędzie się 31.01.2020 (piątek).

Zbiórka dla wszystkich grup odbędzie się o godz. 6.30—parking przy Collegium Artium PWSZ w Nysie—ul. Obrońców Tobruku 5. Powrót do Nysy planowany jest na godzinę 15.00 – dla grup: A i B oraz na godz. 16.00 dla grup: C,D,E i F (odbiór dzieci z miejsca zbiórki tj, parking przy Collegium Artium PWSZ w Nysie—ul. Obrońców Tobruku 5).

Prosimy Rodziców dzieci o:

Podczas wyjazdu dzieci będą miały zapewnione drugie śniadanie (bułka, owoc, woda, wafelek) oraz obiad (pierożki w kawiarni na terenie Hydropolis). Dzieci zgodnie z założeniami projektu są objęte dodatkowym ubezpieczeniem. Nadzór nad wyjazdem sprawować będzie wykfalifikowany kierownik wycieczek, a autokary zostaną sprawdzone przez policję tuż przed wyjazdem, tak aby zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo dzieci.

W przypadku przesunięcia godziny przyjazdu będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie.


Warsztaty dla rodziców

Warsztaty w ramach projektu POWER „Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców” pn. „Jak mówić, aby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły” odbywać się będą w następujących terminach:

Serdecznie zapraszamy!


Pierwsze zajęcia za nami

W październiku i listopadzie zrealizowane zostały pierwsze zajęcia w ramach projektu POWER „Nyskie Uniwersytet Młodych Odkrywców”. Każda z grup zrealizowała już pierwsze zajęcia z Chemii, Biologii, Programowania, Matematyki oraz Przedsiębiorczości.
Uczniowie w trakcie zajęć poznają budowę tkanek, programują, budują figury, czy przeprowadzają doświadczenia chemiczne. Wszystko po to, aby zainteresować dzieci nauką i sprawić, aby była dla nich ciekawa.
Projekt ma na celu popularyzowanie nauki oraz edukacji poprzez rozwijanie zainteresowania nauką jako obszarem atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć. Ponadto koncentruje się na rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, jak i rozbudzeniu ich aktywności poznawczej.
Bardzo dziękujemy z aktywne uczestnictwo oraz punktualność.


Spotkanie z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do projektu

Dnia 24 września 2019 r. w PWSZ w Nysie odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do projektu. Podczas spotkania zostały omówione kwestie formalne związane z uczestnictwem dzieci w Nyskim Uniwersytecie Młodych Odkrywców tj.:

Bardzo dziękujemy za liczne przybycie.


Zakończenie rekrutacji w ramach projektu POWER

Dnia 20 września 2019 r. zakończyła się rekrutacja do projektu POWER „Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców”. Zainteresowanie samych uczniów, jak i ich rodziców było bardzo duże.
Łącznie do Biura Projektu zostało złożonych 133 wniosków, z czego zgodnie z założeniami projektu zostało przyjętych 72 uczniów, którzy w październiku rozpoczną zajęcia.
Równocześnie z rekrutacją uczniów prowadzana była rekrutacja rodziców do udziału w warsztatach pn. „Jak mówić, aby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły?”, w ramach której zostało złożonych 16 wniosków. Warsztaty realizowane będę w listopadzie.

Zarówno rodzicom, jak i dzieciom dziękujemy za zaufanie i życzymy owocnych zajęć.


Rekrutacja do Nyskiego Uniwersytetu Młodych Odkrywców

Już 2 września 2019 r. rozpocznie się rekrutacja do drugiej edycji projektu POWER Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców realizowanego przez PWSZ w Nysie.


Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów wieku 7 – 14 lat uczęszczających do szkół publicznych w Gminie Nysa, tj. SP nr 1 w Nysie, SP nr 3 w Nysie, SP nr 5 w Nysie, SP nr 10 w Nysie, Zespołu Szkół Sportowych w Nysie, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Białej Nyskiej, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goświnowicach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kopernikach, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Niwnicy.

Projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz wyjazdów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

W ramach projektu przewidziano udziału 72 dzieci w podziale na  6 grup ćwiczeniowych (podział wiekowy dzieci). Każda grupa w ramach całego roku zrealizuje 60 godzin zajęć warsztatowych. Wszystkie zajęcia odbywać się będą w soboty w PWSZ w Nysie.

Harmonogram:

2 -20 września 2019 r.

Rekrutacja do projektu

24 września 2019 r.
godz. 16.00

Spotkanie z rodzicami dzieci zakwalifikowanych do projektu

październik - styczeń

Sobotnie zajęcia warsztatowe – semestr I

listopad

Warsztaty dla Rodziców

„Jak mówić, aby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły?”  - odrębna rekrutacja (liczba miejsc – 12)

luty

Wyjazd edukacyjny do Hydropolis we Wrocławiu

marzec – czerwiec

Sobotnie zajęcia warsztatowe – semestr II

czerwiec

Wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Warsztaty z Fizyki


Zakończenie projektu

 

Dokumenty rekrutacyjne (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2), które są  do pobrania na stronie www.numo.pwsz.nysa.pl  należy składać od dnia 02 września w Biurze Projektu (PWSZ w Nysie, bud. A, ul. Chodowieckiego 4, pok.109).

W rekrutacji decyduje kolejność zgłoszeń, nie mniej jednak dzieci niepełnosprawne i z obszarów wiejskich zgodnie z założeniami projektu mają pierwszeństwo.

Projekt POWER Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców realizowany jest przez PWSZ w Nysie od 2018r., a w roku akademickim 2018/19 z sukcesem została zrealizowana jego pierwsza edycja. Głównym celem projektu jest nabycie nowych umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku 7-14 lat. Projekt ma na celu popularyzowanie nauki oraz edukacji poprzez rozwijanie zainteresowania nauką jako obszarem atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć. Ponadto koncentruje się na rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, jak i rozbudzeniu ich aktywności poznawczej.

Więcej informacji: www.numo.pwsz.nysa.pl

 


Pierwsi absolwenci „Nyskiego Uniwersytetu Młodych Odkrywców”

Dnia 18.06.2019 r. pierwsi absolwenci „Nyskiego Uniwersytetu Młodych Odkrywców” odebrali swoje świadectwa z rąk JM Rektora PWSZ w Nysie dr inż. Przemysława Malinowskiego, prof. PWSZ w Nysie.

Wydarzeniem najbardziej wyczekiwanym przez studentów, a przede wszystkim przez absolwentów jest zakończenie roku akademickiego. To uroczysty moment odbioru dyplomów oraz podsumowania pracy i zaangażowania całej społeczności akademickiej. Bez tego zaangażowania zarówno Władz Uczelni, nauczycieli akademickich, pracowników administracji, jak i młodych studentów nie byłoby też Nyskiego Uniwersytetu Młodych Odkrywców, który w czerwcu 2019 r. ukończyło 72 absolwentów.

W trakcie minionego już roku akademickiego 2018/19 w ramach NUMO zostało łącznie zrealizowanych 348 godzin dydaktycznych ( 48 godzin z biologii, 96 godzin z chemii, 60 godzin z przedsiębiorczości, 48 godzin z matematyki oraz 96 godzin z programowania). Wszystkie 84 spotkań z nauką (semestr zimowy oraz letni) odbyło się w murach PWSZ w Nysie.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród wszystkich studentów Nyskiego Uniwersytetu Młodych Odkrywców. Podczas zajęć z biologii, chemii, matematyki, programowania i przedsiębiorczości młodzi studenci przeprowadzali doświadczenia chemiczne, poznawali nowe reakcje chemiczne, zapoznawali się z budową tkanek, tworzyli figury geometryczne, programowali, czy też mogli dowiedzieć się więcej na temat zależności panujących na rynku, pomiędzy popytem a podażą. A wszystko w ciekawej formie, dostosowanej do wieku dzieci.

Młodzi odkrywcy pełni entuzjazmu wkroczyli w innowacyjny świat komputerów opanowując podstawy z programowania i robotyki przy użyciu Lego Mindstorms EV3. A po zajęciach z przedsiębiorczości bez problemu mogą teraz odpowiedzieć na pytanie: co to jest: przedsiębiorczość, gospodarka, ekonomia, finanse, zarządzanie i marketing.

Obecni już absolwenci NUMO wzięli udział także w: - warsztatach pn. Fizyka dla smyka „Tajemnice światła”, które przeprowadzone zostały przez naukowców z Akademii Nauki w Krakowie, - wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki o Wodzie – Hydropolis w Warszawie, - wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Mamy nadzieję, że czas który nasi studenci spędzili w murach PWSZ w Nysie będzie dopiero początkiem do kolejnych ciekawych spotkań z nauką, nowych doświadczeń i wspaniałych odkryć.

Projekt POWER „Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców” realizowany jest przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nysie w porozumieniu z Gminnym Zarządem Oświaty w latach 2018 – 2020. Druga edycja projektu rozpocznie się już w nowym roku akademickim 2019/20, a rekrutacja rozpocznie się 1 września 2019 roku.

Więcej informacji na temat projektu oraz rekrutacji na www.numo.pwsz.nysa.pl


Warsztaty dla rodziców

W ramach projektu POWER "Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców" realizowanego przez PWSZ w Nysie w marcu br. odbędą się warsztaty dla rodziców pn. "Jak mówić, aby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły" prowadzone przez wykwalifikowanych psychologów.

Rodzice, którzy wcześniej zgłosili chęć uczestnictwa w warsztatach dowiedzą się jak:

W ramach warsztatów odbędzie się 5 spotkań, które odbędą się o godz. 16.00 w następujące dni: 11.03; 18.03; 19.03, 25.03, 28.03 w sali 210 budynku A PWSZ w Nysie (ul. Chodowieckiego 4).


Wycieczka do Hydrpolis

Dnia 22.02.2019 r. uczestnicy projektu POWER ?Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców? realizowanego przez PWSZ w Nysie odwiedzili Centrum Nauki o Wodzie ?Hydropolis?.

Podczas wycieczki młodzi studenci NUMO obejrzeli wystawę podzieloną na strefy tematyczne, z których każda przedstawiała wodę z innego ujęcia, tj. planeta wody, stany wody, głębiny, człowiek i woda, miasto i woda oraz historia inżynierii wodej. Technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe sprawiły, że wizyta w Hydropolis była dla wszystkich bardzo ciekawa i niezwykle pouczająca. Pokazała wodę z różnych, fascynujących perspektyw.

Ponadto ważnym elementem wycieczki były warsztaty pn. ?Siła wody?, podczas, których młodsi uczestnicy projektu dowiedzieli się o sile wyporu, napięciu powierzchniowym oraz zmianach stanów skupienia. Dzieci sprawdziły, czy woda jest tak samo ściśliwa, jak powietrze. Starsi uczestnicy podczas warsztatów poświęconych gęstości wody pn. ?Wody słodkie i wody słone ?stworzyli barwną tęczę w probówce oraz skonstruowali areometr. Dowiedzieli się, czym jest wskaźnik oraz na jaki kolor barwi?się roztwór kwasu i?zasady pod wpływem indykatora.

Hydropolis to centrum wiedzy na temat wody, w którym w fascynujący sposób pokazane jest jej znaczenie dla człowieka. Łączy walory edukacyjne z nowoczesną formą wystawienniczą. Odkrywa procesy, w których bierze udział woda ? od funkcji pełnionych w ciele człowieka, po prądy oceaniczne, które kształtują klimat na Ziemi.


Pierwszy semestr zajęć za nami

W okresie od października 2018 r. do lutego 2019 r. zrealizowany został pierwszy semestr zajęć w ramach projektu POWER ?Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców? realizowanych w PWSZ w Nysie.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród wszystkich 72 studentów ?Nyskiego Uniwersytetu Młodych Odkrywców?. Podczas lekcji z biologii, chemii, matematyki, programowania i przedsiębiorczości uczestnicy projektu przeprowadzali doświadczenia chemiczne, poznawali nowe reakcje chemiczne, zapoznawali się z budową tkanek, tworzyli figury geometryczne, programowali, czy też mogli dowiedzieć się więcej na temat zależności panujących na rynku, pomiędzy popytem a podażą. A wszystko w ciekawej formie, dostosowanej do wieku dzieci.

Dzieci pełne entuzjazmu wkroczyły w innowacyjny świat komputerów opanowując pierwszą część zajęć z programowania i robotyki przy użyciu Lego Mindstorms EV3. A po pierwszej części zajęć z przedsiębiorczości bez problemu mogą odpowiedzieć na pytanie: co to jest: przedsiębiorczość, gospodarka, ekonomia, finanse, zarządzanie i marketing.

Przed nami drugi semestr pełen nowy wyzwań i ciekawych zajęć, na których z pewnością nie zabraknie entuzjazmu młodych studentów i prowadzących, innowacyjnych metod nauczania i wspaniałych doświadczeń.

Projekt POWER pn. ?Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców? ma na celu rozbudzenie wśród najmłodszych ciekawości poznawczej otaczającego je świata, zachęcenie do nauki poprzez zobrazowanie nauki jako pasji, a nie nudnego codziennego obowiązku i w konsekwencji nabycie przez uczestników projektu nowych umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i przedsiębiorczości.


Pierwszy miesiąc zajęć za nami

PWSZ w Nysie już od października realizuje zajęcia dla uczniów w ramach projektu POWER ?Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców?. Pierwsze zajęcia zostały zrealizowane już ze wszystkich przedmiotów tj. programowania, matematyki, chemii, biologii oraz przedsiębiorczości.

Uczniowie w trakcie zajęć poznają budowę tkanek, programują, budują figury, czy przeprowadzają zajęcia chemiczne. Wszystko po to, aby zainteresować dzieci nauką i sprawić, aby była dla nich ciekawa.

Projekt ma na celu popularyzowanie nauki oraz edukacji poprzez rozwijanie zainteresowania nauką jako obszarem atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć. Ponadto koncentruje się na rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, jak i rozbudzeniu ich aktywności poznawczej.


Już 6 października 2018 r. rozpoczynają się pierwsze zajęciach z biologii oraz programowania dla trzech grup (A, B i F) w ramach projektu POWER "Nyski Uniwersytet Młodych Odkrywców", a materiały do zajęć już zostały przygotowane dla uczestników. Serdecznie zapraszamy i przypominamy, że zajęcia w sobotę odbywać się będą w budynku D - ul. Ujejskiego 12 Nysa zgodnie z przesłanym harmonogramem.


Rekrutacja do projektu rozpocznie się dnia 01.09.2018 r.

Zapraszamy wszystkich uczniów w wieku 7-14 lat uczęszczających do szkół Gminy Nysa do udziału w projekcie.

Dokumenty aplikacyjne dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania.
Rekrutacja do projektu prowadzona jest zgodnie z Regulaminem rekrutacji.


Cele projektu

Głównym celem projektu pn. Nyski Uniwersytet Młodego Odkrywcy jest nabycie nowych umiejętności z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku 7-14 lat. Projekt ma na celu popularyzowanie nauki oraz edukacji poprzez rozwijanie zainteresowania nauką jako obszarem atrakcyjnych poszukiwań i przeżyć. Ponadto koncentruje się na rozwoju potencjału twórczego i intelektualnego dzieci, jak i rozbudzeniu ich aktywności poznawczej.

W ramach proponowanych warsztatów, laboratoriów oraz wyjazdów edukacyjnych uczestnicy projektu zdobędą, wykraczające poza program nauczania w szkołach podstawowych kompetencje matematyczno-przyrodnicze, komunikacyjne, przedsiębiorcze i informatyczne.

Harmonogram

Harmonogram zajęć w ramach projektu NUMO

GrupaSemestr zimowySemestr letni
Harmonogram Grupa APobierz PDFPobierz PDF
Harmonogram Grupa BPobierz PDFPobierz PDF
Harmonogram Grupa CPobierz PDFPobierz PDF
Harmonogram Grupa DPobierz PDFPobierz PDF
Harmonogram Grupa EPobierz PDFPobierz PDF
Harmonogram Grupa FPobierz PDFPobierz PDF

Dokumenty do pobrania

Zapytania ofertoweKontakt

Telefon

mgr Dagmara Bojda
Koordynator projektu


tel :+48 77 409 08 56
fax: +48 77 409 11 59

Telefon

mgr Ewelina Hajduk
Asystent


tel :+48 77 409 11 72
fax: +48 77 409 11 59

Adres

ul. Chodowieckiego 4,
48-300 Nysa

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.